Am CIR-LOK

 • 01

  Datblygiad

  Mae'r cwmni bellach wedi tyfu i fod yn gorfforaeth fyd-eang sy'n dylunio, datblygu a chynhyrchu miloedd o gynhyrchion a gwasanaethau o ansawdd uchel. Mae'r tîm technegol wedi cronni cyfoeth o brofiad mewn diwydiannau fel cynhyrchu pŵer, petrocemegol, nwy naturiol a Diwydiant lled-ddargludyddion. 

 • 02

  Ansawdd

  Mae pob cynnyrch CIR-LOK yn destun prosesau rheoli sicrwydd ansawdd trwyadl trwy bob cam o brosesu archebion, dylunio, cynhyrchu, profi ac ardystio i sicrhau bod y gofynion cwsmeriaid allweddol hyn yn cael eu bodloni.

 • 03

  Gwasanaeth

  Yn CIR-LOK, rydym yn ymdrechu i sicrhau boddhad llwyr ein cwsmeriaid. Ymatebir i'ch ymholiadau o fewn 24 awr. Mae ein tîm yn cynnwys staff gwybodus i ateb eich cwestiynau yn gyflym. Mae cyflenwi cyflym yn allweddol i'ch llwyddiant.

 • 04

  Dyfodol

  Nod ymosodol CIR-LOK yw sefydlu ein hunain fel arweinydd diwydiant ac ehangu ein cyfran o'r farchnad. Mae hyn yn cael ei gynnal ym mhob adran yn y sefydliad. Bydd ein hymdrech llwyr yn gwarchod rhag colli'r cyffyrddiad personol sy'n gwneud ein busnes yn bleserus ac yn llewyrchus i bawb sy'n cymryd rhan. 

Cynhyrchion

Cais