• 1-3

ಕಂಪನಿ

ಕಂಪನಿ

20160526095913105

CIR-LOK ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಟ್ಯೂಬ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ವ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ತಯಾರಕ.

ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ನಿಗಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಅರೆವಾಹಕ ಉದ್ಯಮದಂತಹ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ CIR-LOK ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ವಿನ್ಯಾಸ, ತಯಾರಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಕಠಿಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

CIR-LOK ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವೇಗದ ವಿತರಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

 CIR-LOK ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಗುರಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.